LA CLUJ CONECTĂRILE LA SISTEMUL CENTRALIZAT SUNT GRATIS

 

Tehnologia încĂlzirii urbane prin sisteme centralizate de producere si distribuţie a evoluat în ultimul timp datoritǎ avantajelor oferite:

-      eficienţa energeticǎ ridicatǎ

-      posibilitatea utilizării mai multor tipuri de combustibili în funcţie de conjunctura pieţei.

-      operarea simplǎ din partea consumatorului, care nu se implicǎ în activitǎţi  de aprovizionare cu combustibil, întreţinere, supravegherea funcţionǎrii etc.

-      pericolul redus pentru consumator, comparativ cu sursele individuale pe bazǎ de combustibil.

-      poluarea redusǎ şi monitorizată în spaţiul urban, prin amplasarea surselor mari de energie termicǎ în afara zonei locuibile şi transportul la distanţǎ a agentului termic;

-      facilitatea aplicǎrii unor politici municipale de investiţii, cu efecte benefice asupra protecţiei mediului, de realizare a unor programe de protecţie socială etc.

 

De aceste avantaje poţi beneficia din nou şi tu, printr-o simplă solicitare transmisă pe mail, fax sau depusă la adresa de contact, urmând a fi contactat de echipele de instalatori pentru programarea lucrărilor.

În plus vei beneficia gratis de manoperă şi materialele necesare. 

Pentru agenţii economici, noi clienţi, este necesară o solicitare în scris cu datele firmei, urmând ca aceştia să beneficieze gratuit de manopera de conectare la sistemul centralizat de termoficare.