« Inapoi

Factura cu Nr 819159 din data de 2008-11-30 in valoare de 14,578.00 RON a fost platita dupa cum urmeaza:

In data de 2009-01-13 a fost achitata suma de: 5,392.94 lei prin virament
In data de 2009-01-06 a fost achitata suma de: 3,200.00 lei prin virament
In data de 2008-12-16 a fost achitata suma de: 5,000.00 lei prin virament
In data de 2008-12-12 a fost achitata suma de: 983.45 lei - ajutor incalzire
In data de 2008-12-12 a fost achitata suma de: 1.61 lei prin virament

Sold Ramas: 0.00RON