« Inapoi

Factura cu Nr 802540 din data de 2008-02-29 in valoare de 12,934.00 RON a fost platita dupa cum urmeaza:

In data de 2008-03-25 a fost achitata suma de: 998.39 lei prin virament
In data de 2008-03-18 a fost achitata suma de: 9,032.36 lei prin virament
In data de 2008-03-14 a fost achitata suma de: 1,350.00 lei prin virament
In data de 2008-02-29 a fost achitata suma de: 1,551.64 lei - ajutor incalzire
In data de 2008-02-13 a fost achitata suma de: 1.61 lei prin virament

Sold Ramas: 0.00RON