« Inapoi

Factura cu Nr 302069 din data de 2012-02-29 in valoare de 8,978.00 RON a fost platita dupa cum urmeaza:

In data de 2012-04-17 a fost achitata suma de: 3,999.31 lei prin virament
In data de 2012-03-21 a fost achitata suma de: 4,821.00 lei prin virament
In data de 2012-03-14 a fost achitata suma de: 8.75 lei - ajutor incalzire
In data de 2012-03-14 a fost achitata suma de: 5.94 lei - ajutor incalzire
In data de 2012-03-14 a fost achitata suma de: 143.00 lei - ajutor incalzire

Sold Ramas: 0.00RON