Următoare citire a contoarelor de energie termică se va efectua în perioada 3-4 decembrie 2018, între orele 730-1500, de către delegatul unităţii noastre. Vă rugăm să asiguraţi accesul la aparatele de măsură şi participarea unui delegat din partea asociaţiei dvs.

Referitor la ajutoarele pentru încălzire: pentru o colaborare cât mai eficientă în sezonul noiembrie 2018-martie 2019 şi a respectării O.U.G. 70/2011, avem rugămintea ca un reprezentant al asociaţiei dvs. să se prezinte la sediul R.A.Termoficare Cluj - Biroul Relaţii Clienţi după următorul program:

  • 7 decembrie, vineri, între orele 700- 1700
  • 8 decembrie, sâmbătă, între orele 800- 1300, pentru:
  • Completarea:- Procesului Verbal de constatare a consumului (consum care se va regăsi şi pe facturile de energie termică emise pe luna noiembrie 2018), si a Situaţiei centralizatoare cu beneficiarii de ajutor din cadrul asociaţiei dvs.
  • Depunerea situaţiei centralizatoare cu beneficiarii de ajutor pentru încălzire completată cu consumul de Gcal defalcat pe fiecare beneficiar în parte.

 Pe baza acestei situaţii, R.A.Termoficare va evidenţia pe factura de energie termică a lunii noiembrie 2018 valoarea totală a ajutorului efectiv acordat tuturor beneficiarilor din cadrul asociaţiei dvs. precum şi restul de plată calculat ca diferenţă între contravaloarea consumului de energie termică şi valoarea ajutorului efectiv acordat.

 R.A.Termoficare va anexa la factură şi situaţia cu toţi beneficiarii de ajutor pentru încălzire, respectiv valoarea ajutorului efectiv acordat pe luna noiembrie 2018.

Vă mulţumin pentru colaborare.