Următoarea citire a contoarelor de energie termică se va efectua în perioada 31.12.2017-04.01.2018, între orele 730-1500, de către delegatul unităţii noastre. Vă rugăm să asiguraţi accesul la aparatele de măsură şi participarea unui delegat din partea asociaţiei dvs.

Referitor la ajutoarele pentru încălzire: pentru o colaborare cât mai eficientă în sezonul noiembrie 2017-martie 2018 şi a respectării O.U.G. 70/2011, avem rugămintea ca un reprezentant al asociaţiei dvs. să se prezinte la sediul R.A.Termoficare Cluj - Biroul Relaţii Clienţi în zilele de 9 sau 10 ianuarie 2018, între orele 700- 1700, pentru

  • Completarea:- Procesului Verbal de constatare a consumului (consum care se va regăsi şi pe facturile de energie termică emise pe luna decembrie 2017), si a Situaţiei centralizatoare cu beneficiarii de ajutor din cadrul asociaţiei dvs.
  • Depunerea Situaţiei centralizatoare cu beneficiarii de ajutor pentru încălzire completată cu consumul de Gcal defalcat pe fiecare beneficiar în parte.

Pe baza acestei situaţii, R.A.Termoficare va evidenţia pe factura de energie termică a lunii decembrie 2017 valoarea totală a ajutorului efectiv acordat tuturor beneficiarilor din cadrul asociaţiei dvs. precum şi restul de plată calculat ca diferenţă între contravaloarea consumului de energie termică şi valoarea ajutorului efectiv acordat.

R.A.Termoficare va anexa la factură şi situaţia cu toţi beneficiarii de ajutor pentru încălzire, respectiv valoarea ajutorului efectiv acordat pe luna decembrie 2017.

Vă mulţumim pentru colaborare.