Următoarea citire a contoarelor de energie termică se va efectua în perioada 31 ianuarie - 1 februarie 2019, între orele 730-1500, de către delegatul unităţii noastre. Vă rugăm să asiguraţi accesul la aparatele de măsură şi participarea unui delegat din partea asociaţiei dvs.

Referitor la ajutoarele pentru încălzire: pentru o colaborare cât mai eficientă în sezonul noiembrie 2018-martie 2019 şi a respectării O.U.G. 70/2011, avem rugămintea ca un reprezentant al asociaţiei dvs. să se prezinte la sediul R.A.Termoficare Cluj - Biroul Relaţii Clienţi în data de 6 februarie 2019, miercuri, între orele 700- 1800 pentru:

  • Completarea:- Procesului Verbal de constatare a consumului (consum care se va regăsi şi pe facturile de energie termică emise pe luna ianuarie 2019), si a Situaţiei centralizatoare cu beneficiarii de ajutor din cadrul asociaţiei dvs.
  • Depunerea situaţiei centralizatoare cu beneficiarii de ajutor pentru încălzire completată cu consumul de Gcal defalcat pe fiecare beneficiar în parte.

Pe baza acestei situaţii, R.A.Termoficare va evidenţia pe factura de energie termică a lunii ianuarie 2019 valoarea totală a ajutorului efectiv acordat tuturor beneficiarilor din cadrul asociaţiei dvs. precum şi restul de plată calculat ca diferenţă între contravaloarea consumului de energie termică şi valoarea ajutorului efectiv acordat.

R.A.Termoficare va anexa la factură şi situaţia cu toţi beneficiarii de ajutor pentru încălzire, respectiv valoarea ajutorului efectiv acordat pe luna ianuarie 2019.

 

Vă mulţumim pentru colaborare.